Poznać przeszłość 1: Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy – Tom 1

Historia to dziedzina nauki, która pozwala nam zrozumieć, skąd pochodzimy i jakie wydarzenia wpłynęły na kształtowanie się naszej cywilizacji. Poznać przeszłość 1 to podręcznik, który zawiera podstawową wiedzę o historii Polski i Europy, którą uczniowie zdobywają już w szkole ponadpodstawowej. Dopiero w liceum ogólnokształcącym i technikum rozpoczyna się bardziej szczegółowe podejście do historii świata. Pierwszym tematem są starożytność i średniowiecze, które są kluczowe dla zrozumienia dziejów ludzkości. Jakie zagadnienia poruszono w “Poznać przeszłość 1”?

Wprowadzenie do starożytnych cywilizacji: Egipt, Grecja i Rzym

Starożytność to okres przed narodzinami Chrystusa, który obejmował wiele różnych cywilizacji na całym świecie. Jednymi z najważniejszych były Egipt, Grecja i Rzym. Cywilizacja egipska słynęła z budowy piramid oraz rozwiniętej sztuki pisania hieroglifami. Grecka kultura przyczyniła się do powstania filozofii oraz teatru. Z kolei Rzymianie stworzyli potężne imperium, które miało wpływ na całą Europę.

W Egipcie panowała monarchia faraonów, którzy uważani byli za bogów na ziemi. Ich władza była absolutna, a ludność pracowała na rzecz państwa. W Grecji powstały pierwsze demokracje, gdzie obywatele mieli wpływ na rządy. Kultura grecka to m.in. mitologia, filozofia i sztuka. Rzymianie natomiast stworzyli potężne imperium, które obejmowało większość Europy oraz część Azji i Afryki.

Średniowiecze – okres zmian i konfliktów społecznych

Średniowiecze to okres od V do XV wieku, który charakteryzował się wieloma zmianami i konfliktami społecznymi. W Europie powstały liczne państwa feudalne, gdzie władzę sprawowali feudałowie. Ludność pracowała na rzecz swojego pana feudalnego w zamian za ochronę przed wrogami oraz zapewnienie dachu nad głową.

W średniowieczu miały miejsce także liczne wojny oraz krucjaty religijne mające na celu zwiększenie wpływów Kościoła katolickiego. Z kolei rozwój handlu doprowadził do powstania miast oraz gildii kupieckich.

Kultura i sztuka w starożytności i średniowieczu: od malarstwa do architektury

Kultura i sztuka to ważna część historii każdej cywilizacji. W starożytności dominowało malarstwo ściennych malowideł oraz rzeźba. W Grecji powstały pierwsze teatry oraz dramaty, które do dziś są uważane za arcydzieła literatury. Rzymianie z kolei słynęli z budowy potężnych budowli takich jak Koloseum czy akwedukty.

W średniowieczu sztuka była silnie związana z Kościołem katolickim. Powstawały liczne kościoły i katedry, a architektura gotycka stała się charakterystycznym stylem epoki. W malarstwie dominowały freski oraz iluminacje książek.

Podsumowując, starożytność i średniowiecze to okresy, które wpłynęły na kształtowanie się naszej cywilizacji. Poznanie ich historii pozwala nam lepiej zrozumieć dzisiejszy świat oraz docenić osiągnięcia poprzednich pokoleń.