Muzyka Łemkowska


w krainie łęgów odrzańskich

email: malpauka@wp.pl Tel: 887-710-665

dofinansowanie

Operacja pn. ” Muzyka Łemkowska w Krainie Łęgów Odrzańskich” mająca na celu „szerzenie kultury łemkowskiej poprzez muzykę - naukę śpiewu białego charakterystycznego dla Łemków, tworzenie muzyki bazującej na łemkowskich pieśniach ludowych oraz występy i koncerty” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odtwórz wideo

Subscribe for updates

najbliższe koncerty

Osada Śnieżka, Karpacz
maj 01, 2022
Piknik rodzinny